Het bestuur Muspelheim
Functie Leden
Voorzitter J. Sporken
lid M. Propst
lid J. Knelissen
lid B. Sporken
Jaarverslag:
jaarverslag 2017

Privacy-beleid:

Privany-beleid
Verantwoordelijk
Werkzaamheden Leiding
Jeugdwerk : M.Propst
De Soos : H. Sampers
Andere werkzaamheden: A. Husanovic
I.  Husanovic
Tuinonderhoud: Metin Tasten
Geen vrijwilliger geen Muspelheim !

Bij het Muspelheim zijn uitsluitend vrijwilligers werkzaam.

Vrijwillig(str)ers zijn bij ons van harte welkom !