Wie zijn We ?

Het gemeenschapshuis Muspelheim in Venlo-Blerick wordt geëxploiteerd door de Stichting Jeugdwerk St. Johannes de Doper.

In 1978 hebben wij mede met overheidssteun en bijdragen van diverse fondsen het Muspelheim laten bouwen en in 2001 heeft er een grondige renovatie met kleine uitbreiding(de derde) plaatsgevonden. Lees de voortgang van de geschiedenis van het gebouw.

Hierdoor staat voor alle wijkbewoners en anderen een mooi en aantrekkelijk gebouw ter beschikking, waarin tal van activiteiten plaatsvinden.

Het huidige gebruikerspatroon laat zien dat wij niet alleen ons eigen jeugdwerk een aangename huisvesting bieden, maar diverse andere gebruikers evenzo graag gebruik maken van de accommodatie Muspelheim.