De geschiedenis van het Muspelheim
Bouwkeet 1968

In mei 1968 zijn, onder voorzittersschap van K. Fassotte verschillende wijkbewoners naar de notaris gestapt, waarbij de Stichting Jeugdwerk St. Johannes de Doper werd opgericht.

Met veel moeite hebben deze pioniers een oude bouwkeet kunnen overnemen en geschikt gemaakt voor het wekelijkse jeugdwerk.

In de loop der jaren groeide het jeugdwerk, maar werd de keet steeds meer bouwvallig.

Aanvang 1976 startte een bouwcomité, onder leiding van J. Sporken, om te komen tot vervanging door nieuwbouw van de inmiddels in zeer slechte staat verkerende bouwkeet.

In september 1978 kon het nieuwe Muspelheim, gebouwd door aannemer Janssen uit de Pepijnstraat, feestelijk in gebruik worden genomen.

De nieuwbouw bleek uitstekend aan de wensen van alle gebruikers te voldoen.

Bij de opening van het nieuwe Muspelheim telde ons jeugdwerk ca. 250 jeugdigen en maakte slechts weinig Senioren van het nieuwe Muspelheim gebruik. In de loop der jaren steeg de vraag naar verhuurbare ruimte sterk, waardoor wij genoodzaakt waren om 3 keer uit te breiden.

De laatste keer was dit in 2001 en hield in de bouw van een extra bergruimte.

Het bestaande Muspelheim heeft ruim 2 maal zoveel vloeroppervlak als bij de nieuwbouw voorhanden was. Tegelijk met de laatste uitbreiding vond er een totale renovatie plaats, (gezamenlijke kosten f 275.000,--).

De verandering in de bevolkingssamenstelling gedurende de laatste 25 jaar is ook voor het Muspelheim merkbaar geweest. Gestaag liep het kinderaantal terug en steeg het aantal volwassen bezoekers/huurders aanzienlijk.

Als gevolg van de terugloop van het aantal kinderen, daalde ook het aantal ouders dat zich als vrijwillig(st)ers inzetten voor het Muspelheim.

In de exploitatie van het Muspelheim groeide de belasting van de blijvende vrijwillig(st)ers. Nog steeds draait het Muspelheim uitsluitend op de inzet van vrijwillig(st)ers. Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden vrijwillig(st)ers te vinden voor de exploitatie van het Muspelheim.